Faculties

Department of Mechanical Engineering
S.No Name Department Designation
1 Mr J. SURESH HOD/MECH ASSO.PROFESSOR
2 Mr G. KARTHIKEYAN MECH ASST.PROFESSOR
3 Mr T.B. PRABAKARAN MECH ASST.PROFESSOR
4 Mr G. VANAVARAYAN MECH ASST.PROFESSOR
5 Mr T. TAMILARASAN MECH ASST.PROFESSOR
6 Mr B. SAKTHIVEL MECH ASST.PROFESSOR